Publieke opvattingen die in strijd zijn met wetenschappelijke concensus

Discussie over klimaat en verandering daarvan, broeikaseffect, zeespiegelstijging, etc.
Plaats reactie
Sebastiaan
Berichten: 12181
Lid geworden op: 31-12-1977

Publieke opvattingen die in strijd zijn met wetenschappelijke concensus

Bericht door Sebastiaan » 13-08-2022 11:35

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo0038
Public attitudes that are in opposition to scientific consensus can be disastrous and include rejection of vaccines and opposition to climate change mitigation policies. Five studies examine the interrelationships between opposition to expert consensus on controversial scientific issues, how much people actually know about these issues, and how much they think they know. Across seven critical issues that enjoy substantial scientific consensus, as well as attitudes toward COVID-19 vaccines and mitigation measures like mask wearing and social distancing, results indicate that those with the highest levels of opposition have the lowest levels of objective knowledge but the highest levels of subjective knowledge. Implications for scientists, policymakers, and science communicators are discussed.

Onderzoek naar opvattingen tegen o.a. aanpakken AGW.

Blijkt uit onderzoek dat zij die het meeste tegenstander zijn van aanpakken AGW, het laagste niveau hebben van objectieve kennis en het hoogste niveau van subjectieve kennis.

Vertaling voor Ted e.a. met Google Translate.

Publieke opvattingen die in strijd zijn met de wetenschappelijke consensus kunnen rampzalig zijn en kunnen leiden tot afwijzing van vaccins en verzet tegen beleid ter beperking van de klimaatverandering. Vijf studies onderzoeken de onderlinge verbanden tussen het verzet tegen de consensus van deskundigen over controversiële wetenschappelijke kwesties, hoeveel mensen eigenlijk weten over deze kwesties en hoeveel ze denken te weten. Over zeven kritieke kwesties waarover aanzienlijke wetenschappelijke consensus bestaat, evenals de houding ten opzichte van COVID-19-vaccins en beperkende maatregelen zoals het dragen van maskers en sociale afstand, geven de resultaten aan dat degenen met de hoogste mate van oppositie de laagste objectieve kennis hebben, maar de hoogste niveaus van subjectieve kennis. De implicaties voor wetenschappers, beleidsmakers en wetenschapscommunicatoren worden besproken.

Plaats reactie