Uitspraak rechter Pointer vs Clintel

Discussie over klimaat en verandering daarvan, broeikaseffect, zeespiegelstijging, etc.
Plaats reactie
Sebastiaan
Berichten: 12198
Lid geworden op: 31-12-1977

Uitspraak rechter Pointer vs Clintel

Bericht door Sebastiaan » 09-06-2022 11:14

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2022:2136

De rechter laat weinig heel van de aanklachten van Clintel tegen het TV-programma Pointer. Alleen de stelling dat Clintel gefinancieerd wordt door de olie-industrie is onvoldoende onderbouwd. Rectificatie is niet nodig.

O.a. mag je dus zeggen dat Clintel een internationale desinformatiecampagne over klimaat(beleid) voert en dat Berkhout een klimaatontkenner is.


Uitlating 3: Clintel voert een internationale desinformatiecampagne ten aanzien van het klimaat(beleid)

4.12.
In de Uitzending en in het Artikel benoemt Pointer dat Clintel een internationale desinformatiecampagne voert ten aanzien van het klimaat(beleid). Volgens Clintel beschuldigt Pointer haar hier ten onrechte van en heeft Pointer die stelling bovendien ook op geen enkele wijze onderbouwd. Volgens KRO-NCRV opereert Clintel internationaal en mocht Pointer, gezien de stand van de wetenschap, de stelling innemen dat de informatie die Clintel verspreidt niet klopt.

4.13.
Dat Clintel internationaal actief is, volgt uit de eigen stellingen van Clintel en vindt ook voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Zo volgt uit het onderzoek van (onder meer) Follow the Money (productie 29 Conclusie van Antwoord) (i) dat Clintel een brief schreef aan de Verenigde Naties met de boodschap dat er geen klimaatcrisis is, (ii) dat [A] samenwerkt met het Amerikaanse onderzoeksinstituut Heartland Institute en (iii) dat [A] zijn betoog dat er geen klimaatcrisis is ook verspreidt binnen het Europese parlement.

4.14.
Dat de informatie die Clintel internationaal verspreidt ‘desinformatie’ is, staat niet vast. Of van desinformatie sprake is, ligt hier ook niet ter toetsing voor. Het gaat hier om de vraag of Pointer op basis van het beschikbare feitenmateriaal de stelling mocht innemen dat Clintel een internationale desinformatiecampagne voert. Volgens Clintel is er – samengevat – geen sprake van een klimaatcrisis en heeft de mens nauwelijks invloed op de opwarming van de aarde. Volgens de wereldwijd geraadpleegde deskundigen (o.a. door WHO, IPCC) ligt dit echter anders (productie 5, 7 en 8 conclusie van antwoord). Zij delen de opvattingen van Clintel niet. Volgens hen verspreidt Clintel dus informatie die niet juist is. Gelet hierop, vindt de uitlating van Pointer dus voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Van een onrechtmatige uitlating is daarom geen sprake.

Uitlating 4: De directeur van Clintel, , is een “klimaatontkenner”

4.15.
Volgens Clintel wordt de directeur van Clintel, , in de Uitzending en in het Artikel herhaaldelijk ten onrechte door Pointer omschreven als klimaatontkenner. bestrijdt niet dat er klimaatverandering is, maar stelt dat er geen sprake is van een klimaatcrisis. Daarmee heeft hij een visie die afwijkt van de heersende opvattingen over klimaatverandering, maar dat maakt hem geen klimaatontkenner, aldus Clintel.

4.16.
Het gaat bij de gewraakte term ‘klimaatontkenner’ om een waardeoordeel over . Een dergelijk waardeoordeel is alleen dan onrechtmatig als het excessief is en elke feitelijke basis daarvoor ontbreekt. KRO-NCRV heeft aangevoerd dat de term klimaatontkenner een gebruikelijke aanduiding is, waarmee niet het bestaan van het klimaat of klimaatverandering wordt ontkend, maar waarmee wordt aangegeven dat de tot deze groep behorende mensen een duidelijke andere kijk hebben op de daarmee samenhangende problematiek dan de heersende opvatting. Daarmee heeft de aanduiding naar het oordeel van de voorzieningenrechter een voldoende feitelijke basis en is zij niet excessief. Van een onrechtmatige uitlating is dus geen sprake.

Plaats reactie