"Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Discussie over klimaat en verandering daarvan, broeikaseffect, zeespiegelstijging, etc.
Plaats reactie
Bart
Berichten: 176
Lid geworden op: 01-01-2011
Contacteer:

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Bart » 20-03-2019 09:19

Gerben schreef:
20-03-2019 00:47
Bart,
"Ook is er na de homogenisatie in De Bilt een veel sterkere toename van tropische dagen te zien dan op de andere 4 hoofdstations. Ook dat is vreemd. "

Dat is toch eigenlijk wel logisch. Eelde ligt noordelijk, Vlissingen en Den Helder aan zee. Maastricht heeft op warme dagen toch wel een tropische temperatuur. Daarom is die stijging bij Maastricht niet zichtbaar omdat het daar toch vaker tropisch is.
Ik vind het logisch dat een station in het binnenland dan de grootste stijging van tropische dagen heeft
Ja, dat klopt wel, maar in de figuur staat de procentuele toename van het aantal tropische dagen. Dan hoeft de ligging niet meer uit te maken. In De Bilt een toename van ruim 95%, terwijl dit voor de andere hoofdstations rond de 20% ligt. Dat is nogal een verschil.

Wel kan er ook nog een ander probleem meespelen: het toenemend UHI-effect in recentere tijden. Dat is vermoedelijk in De Bilt ook groter dan op de andere hoofdstations. Hier een plaatje uit de (overigens erg interessante) Atlas voor het Natuurlijk Kapitaal:

http://www.logboekweer.nl/Temperatuur/DeBilt260UHI.PNG

Op het meetveld in de Bilt zou volgens de berekening een verhoging van 0,4 - 0,6 graden zijn door UHI-effect. Voor het effect op de trend moet je er wel een basiswaarde vanaf trekken, want aan het begin van de metingen was het ook al meer dan 0.

Voor de geïnteresseerden hier de hele kaart en site:

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/ ... bf7,1,0.8;

Gerben
Berichten: 8799
Lid geworden op: 08-09-2013

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Gerben » 20-03-2019 10:39

Bart schreef:
20-03-2019 09:19
Gerben schreef:
20-03-2019 00:47
Bart,
"Ook is er na de homogenisatie in De Bilt een veel sterkere toename van tropische dagen te zien dan op de andere 4 hoofdstations. Ook dat is vreemd. "

Dat is toch eigenlijk wel logisch. Eelde ligt noordelijk, Vlissingen en Den Helder aan zee. Maastricht heeft op warme dagen toch wel een tropische temperatuur. Daarom is die stijging bij Maastricht niet zichtbaar omdat het daar toch vaker tropisch is.
Ik vind het logisch dat een station in het binnenland dan de grootste stijging van tropische dagen heeft
Ja, dat klopt wel, maar in de figuur staat de procentuele toename van het aantal tropische dagen. Dan hoeft de ligging niet meer uit te maken. In De Bilt een toename van ruim 95%, terwijl dit voor de andere hoofdstations rond de 20% ligt. Dat is nogal een verschil.

Wel kan er ook nog een ander probleem meespelen: het toenemend UHI-effect in recentere tijden. Dat is vermoedelijk in De Bilt ook groter dan op de andere hoofdstations. Hier een plaatje uit de (overigens erg interessante) Atlas voor het Natuurlijk Kapitaal:

http://www.logboekweer.nl/Temperatuur/DeBilt260UHI.PNG

Op het meetveld in de Bilt zou volgens de berekening een verhoging van 0,4 - 0,6 graden zijn door UHI-effect. Voor het effect op de trend moet je er wel een basiswaarde vanaf trekken, want aan het begin van de metingen was het ook al meer dan 0.

Voor de geïnteresseerden hier de hele kaart en site:

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/ ... bf7,1,0.8;
Bij kleine aantallen zit je al snel op een hoog percentage dus die 95% is niet eens zo gek. 0,4-0,6 graden door UHI-effect vind ik te laag

Sebastiaan
Berichten: 5629
Lid geworden op: 01-01-1978

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Sebastiaan » 20-03-2019 11:02

Dit is het artikel op de site van het KNMI. http://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws ... uurreeksen

Een temperatuurreeks noemen we homogeen wanneer de variaties daarin alleen het gevolg zijn van fluctuaties of veranderingen in weer en klimaat. In de praktijk hebben we te maken met veranderingen in de manier van meten of veranderde meetomstandigheden. Dit veroorzaakt kunstmatige breuken of trends (inhomogeniteiten) in een temperatuurreeks. Voorbeelden hiervan zijn: een verandering van thermometerhut, een verplaatsing van de metingen van een locatie in de stad naar een locatie buiten de stad of stedelijke bebouwing rondom een meetlocatie.

Zonder correctie voor inhomogeniteiten laten de temperatuurreeksen mogelijk een onder- of overschatting zien van klimaatverandering. Daarom worden wereldwijd temperatuurreeksen gehomogeniseerd. In het ideale geval zijn er parallelmetingen beschikbaar waarbij de temperatuur gedurende een aantal jaren gelijktijdig in de nieuwe en oude situatie gemeten wordt. Met die metingen kun je vervolgens de metingen in de oude situatie aanpassen naar de nieuwe situatie. Meestal zijn die parallelmetingen echter niet beschikbaar en worden metingen van een alternatief station – zonder inhomogeniteiten in het bewuste tijdvak – gebruikt als parallelreeks.

Homogenisatie dagelijkse temperaturen door het KNMI
In 2016 heeft het KNMI de temperatuurreeksen van de vijf hoofdstations (Den Helder, De Bilt, Groningen, Vlissingen en Maastricht) onafhankelijk van elkaar op dagbasis gecorrigeerd voor de belangrijkste inhomogeniteiten. De reeksen geven na homogenisatie een consistent beeld van klimaatverandering in ruimte en tijd.

Bij de homogenisatie van Den Helder, Groningen, Vlissingen en Maastricht kon er gebruik gemaakt worden van directe parallelmetingen. Voor De Bilt was dat niet mogelijk. In De Bilt was sprake van een inhomogeniteit rond 1950/51 als gevolg van een combinatie van de overgang van de pagode naar de Stevenson thermometerhut in 1950 en een verplaatsing van de metingen van een beschutte naar een open locatie in 1951. Vanwege het ontbreken van geschikte parallelmetingen ter plaatse is voor de correctie van De Bilt station Eelde gebruikt als parallelreeks. Qua ligging en weersomstandigheden komt het station het dichtst in de buurt van De Bilt. (De kuststations liggen te dicht bij zee, station Beek ligt te hoog en te dicht bij het Maasdal. Daarnaast hebben Eelde en De Bilt een vergelijkbare afstand tot grote wateroppervlakken). Voor De Bilt bleek met name de maximumtemperatuur in het zomerhalfjaar gevoelig voor de verandering van hut en de verplaatsing. In iets mindere mate gold dat voor de minimumtemperatuur. Zowel de maximum- als minimumtemperatuur was hoger voor de breuk dan erna.

De impact van verandering van type thermometerhut in De Bilt
In een nieuwe studie in het blad Meteorologica, wordt een inschatting gemaakt van het aandeel van de overgang van pagode naar Stevenson in de inhomogeniteit in temperatuurreeks van De Bilt rond 1950. We vergelijken daarin historische en recente parallelmetingen tussen de pagode en de Stevenson.

Vooral de maximum temperaturen in het zomerhalfjaar zijn gevoelig voor de overgang van thermometerhut

De metingen laten zien dat vooral de maximum temperaturen in het zomerhalfjaar gevoelig zijn voor de overgang pagode naar Stevenson (zie afbeelding 3). In tegenstelling tot de Stevenson is de pagode open aan de onderkant en daardoor gevoelig voor reflectie van zonnestraling naar de thermometer. Voor de minimum temperaturen zijn de temperatuurverschillen tussen pagode en Stevenson klein. De overgang van pagode naar Stevenson verklaart ongeveer de helft van de breuk in de maximum temperatuur. Voor de minimum temperatuur geeft de overgang pagode naar Stevenson geen duidelijke aanleiding tot een breuk.

De impact van verplaatsing van de thermometerhut in De Bilt
Bij de verplaatsing van de thermometerhut van de door bomen en bebouwing beschutte locatie naar de open locatie in 1951 zijn geen parallelmetingen verricht. Dit heeft te maken met nieuwbouw in de buurt van de hut op de oude locatie. Tijdens deze nieuwbouw heeft men wellicht ingezien dat dit de metingen teveel zou verstoren en is de hut last-minute verplaatst naar de open locatie. Om toch een schatting te kunnen maken van het effect van de verplaatsing op de inhomogeniteit rond 1950, hebben we in de periode 2003-2005 op het KNMI-terrein in De Bilt vijf verschillende locaties met elkaar vergeleken. Hoewel de situatie van rond 1950 niet direct vergelijkbaar is met de situatie in de periode 2003-2005, geven de resultaten wel een indruk van de grootte orde van de verschillen. De meest beschutte locatie in de studie is vergelijkbaar met de situatie van voor 1951 en de meest open locatie (de huidige operationele locatie) met de situatie van na 1951.

Foto van de pagode voor 1951 op de oude locatie
De pagodehut op de locatie van voor 1951 ©KNMI
foto van de pagode en de stevensonhut op nieuwe locatie
De nagebouwde pagodehut en de Stevenson thermometerhut op de nieuwe locatie na 1951 ©KNMI
Maandgemiddelde temperatuurverschillen voor de minimum (dTn), maximum (dTx) en gemiddelde (dTmean) temperatuur
Maandgemiddelde temperatuurverschillen (pagode – Stevenson) voor de minimum (dTn), maximum (dTx) en gemiddelde temperatuur (dTmean). Berekend met behulp van de 2-jarige periode september 2016 – augustus 2018. ©KNMI
Het blijkt dat vooral de minimum temperatuur hoger is op de beschutte locatie dan op de open locatie. Net als in een stad wordt op een sterk beschutte locatie de uitstraling ’s nacht beperkt door obstakels (bomen, bebouwing). Hierdoor blijft de temperatuur hoger dan op open locaties. Bijna de hele correctie in de minimum temperatuur kunnen we verklaren uit de verplaatsing van de thermometerhut. Ook de maximum temperatuur is hoger op de beschutte locatie dan op de open locatie. Dit verklaart ongeveer de andere helft van de correctie in de maximum temperatuur voor de breuk rond 1950/51.

Deze studie naar het effect van verplaatsingen op het KNMI terrein laat samen met de nu in Meteorologica verschenen studie naar het effect van de verandering van type hut zien, dat de met behulp van station Eelde gevonden correcties realistisch zijn. Datzelfde blijkt ook uit een vergelijking van De Bilt met de andere vier hoofdstations die onafhankelijk van De Bilt gehomogeniseerd zijn. Van alle vijf stations zijn de temperatuurtrends na homogenisatie vergelijkbaar.

Ontwikkeling stopt niet
De homogenisatie van reeksen van de vijf hoofdstations in 2016 is gedaan volgens een ‘state of the art’ homogenisatietechniek voor dagelijkse data. De ontwikkeling staat echter niet stil. Op het KNMI en bij andere instituten wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar weersafhankelijke homogenisatietechnieken om de correcties nog verder te verbeteren. De verwachting is dat dat alleen nog kleine aanpassingen geeft.

Vincent
Berichten: 1915
Lid geworden op: 01-01-2011

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Vincent » 20-03-2019 12:25

Oei, geen parallelle metingen. Dat verklaart natuurlijk die overcorrectie. Want Eelde is dan misschien wel het meest vergelijkbare station: het klimaat daar is dat totaal niet!

Gerben
Berichten: 8799
Lid geworden op: 08-09-2013

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Gerben » 20-03-2019 12:46

Vincent schreef:
20-03-2019 12:25
Oei, geen parallelle metingen. Dat verklaart natuurlijk die overcorrectie. Want Eelde is dan misschien wel het meest vergelijkbare station: het klimaat daar is dat totaal niet!
Ik heb vanmorgen nog eens de landkaart van Nederland afgespeurd maar in de buurt van De Bilt kan ik geen groot water vinden!

Vincent
Berichten: 1915
Lid geworden op: 01-01-2011

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Vincent » 20-03-2019 16:47

Ze bedoelen denk ik de toenmalige Zuiderzee. Tevens is het Utrechtse stadseffect natuurlijk veel sterker geworden. Dat zou de “overcorrectie” ook kunnen verklaren.

Gerben
Berichten: 8799
Lid geworden op: 08-09-2013

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Gerben » 20-03-2019 18:18

Vincent schreef:
20-03-2019 16:47
Ze bedoelen denk ik de toenmalige Zuiderzee. Tevens is het Utrechtse stadseffect natuurlijk veel sterker geworden. Dat zou de “overcorrectie” ook kunnen verklaren.
Ja precies. Zeker bij noordenwind nu veel zachter. Zuiderzee was wel zout maar vroor toch regelmatig dicht. Zout of zoet maakt niet zoveel uit bij zo'n ondiep water.
Zomers bracht de Zuiderzee soms verkoeling. Oost, west, zuid of noord, alle windrichtingen zijn sterk opgewarmd.
Voor stadseffecten moet voor minimaal 1 graad gecorrigeerd worden

Gerard
Berichten: 12207
Lid geworden op: 01-01-2005

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Gerard » 20-03-2019 22:16

Gerben schreef:
20-03-2019 18:18
Vincent schreef:
20-03-2019 16:47
Ze bedoelen denk ik de toenmalige Zuiderzee. Tevens is het Utrechtse stadseffect natuurlijk veel sterker geworden. Dat zou de “overcorrectie” ook kunnen verklaren.
Voor stadseffecten moet voor minimaal 1 graad gecorrigeerd worden
Ja in de stad, niet buiten de stad.

Gerard
Berichten: 12207
Lid geworden op: 01-01-2005

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Gerard » 20-03-2019 22:30

De Zuiderzee of het IJsselmeer met polders, wat is het netto-effect op de temperatuurreeks, 's winters kan het nu bij noorden wind kouder worden en zomers kan het warmer worden, gemiddeld maakt dat niet uit, maar wel v.w.b. de maximumtemperaturen.

Anderzijds staat er nu veel meer bos ten westen van de locatie: door verdamping koelt de lucht komende van richtingen tussen noordwest en zuidwest meer af dan vroeger.
Bij mobiele metingen in en om Rotterdam is gebleken dat in het groene boomrijke park de maximumtemperaturen lager blijven.

Gerben
Berichten: 8799
Lid geworden op: 08-09-2013

Re: "Historische hittegolven ten onrechte geschrapt door het KNMI"

Bericht door Gerben » 20-03-2019 22:51

Door verdamping van dat bos komt energie vrij. In het bos zelf zal het voor verkoeling zorgen maar wat op hoogte wordt het warmer. Juist in de aanvoerrichting van het waarnemingsterrein.
Daarbij door die nieuwe N-weg met zijn zware verkeer trilt de temperatuur ook omhoog. De A-27 lag er vroeger ook niet. Door geluid wordt het warmer...

Plaats reactie