Nu.nl

Discussie over klimaat en verandering daarvan, broeikaseffect, zeespiegelstijging, etc.
Sebastiaan
Berichten: 5408
Lid geworden op: 01-01-1978

Op 'Nu jij' mag klimaatverandering ontkennen niet (meer)

Bericht door Sebastiaan » 28-02-2019 12:05

Een wat mij betreft uitstekende stap. Wie wel eens twitter volgt of sites als climategate ziet dat er (helaas) veel onzin wordt verteld.
Tegen de wetenschappelijke inzichten in. Goed dat 'Nu' maatregelen neemt om verspreiding van onzin tegen te gaan.

E.e.a. hebben ze hieronder toegelicht.
http://www.nu.nl/blog/5764071/waarom-kl ... lk_wrapper

Het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop, is op NUjij niet langer toegestaan. Reacties waarin dat toch wordt gedaan, worden verwijderd.

Je mag het op NUjij oneens zijn met de klimaatplannen van het kabinet, we moedigen een kritische discussie over de mate waarin Nederland het verschil kan maken aan en je mag ook zeker uiteenzetten dat je denkt dat klimaatverandering al te ver gevorderd is om er nog echt iets aan te kunnen doen.

Alleen reacties waarin klimaatverandering - of de invloed van de mens daarop - worden ontkend, zijn op NU.nl niet langer toegestaan.

Verantwoordelijk voor betrouwbare informatie
Ervoor zorgen dat ook NUjij-reacties feitelijk kloppen, hoort bij onze taak om het nieuws op feitelijke wijze te verslaan. NU.nl heeft een verantwoordelijkheid om bezoekers van betrouwbare informatie te voorzien.

Daarom is het vanaf de start van NUjij niet toegestaan onwaarheden te verspreiden. Hiervoor hebben wij gekozen, omdat de reacties op NU.nl miljoenen keren per maand gelezen worden en dus een belangrijk onderdeel van ons informatieaanbod zijn.

Het ontkennen van klimaatverandering valt ook onder het verspreiden van onwaarheden. Er is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat het klimaat opwarmt en dat de mens daar invloed op heeft. Recentelijk zijn diverse onderzoeken verschenen waarin is vastgesteld dat het een feit is dat het klimaat verandert. Je kunt daar meer over lezen in dit artikel over de invloed van de mens en in dit artikel over de gevolgen van klimaatverandering.

Bovendien vinden wij het erg belangrijk dat er op NUjij ruimte is voor een kritisch debat over oplossingen voor klimaatverandering. Iedereen krijgt hier immers mee te maken. Onwaarheden staan dat debat in de weg.

Duidelijke huisregels
Natuurlijk is het toegestaan om het oneens te zijn met (delen van) een bericht. Er is op NUjij plek voor reacties vanuit alle politieke stromingen. Het is ook niet zo dat onze redactie onwelgevallige meningen of feiten censureert. NU.nl is altijd neutraal en objectief geweest en zal dat blijven.

Wij willen met NUjij een discussieplatform bieden dat iets toevoegt aan de nieuwsvoorziening op NU.nl. Inhoudelijke discussies over het nieuws kunnen nieuwe inzichten aan onze berichten toevoegen en zorgen zo voor een diverser NU.nl.

Om deze discussies goed te kunnen laten verlopen, hebben we vanaf dag één besloten om duidelijke huisregels op te stellen.

Fouten melden
Uiteraard maakt ook NU.nl weleens een fout. Zie je een artikel, foto, video, podcast of reactie waarbij je twijfels hebt over de inhoud? Stuur ons een reactie op NUjij of mail onze redactie. We staan altijd open voor commentaar en bijdragen van lezers.

Gerard
Berichten: 11555
Lid geworden op: 01-01-2005

Nu.nl

Bericht door Gerard » 28-02-2019 13:58

Bericht Sebastiaan verplaatst, betreft klimaatverandering, niet onderwerp algemeen.

Bart
Berichten: 176
Lid geworden op: 01-01-2011
Contacteer:

Re: Nu.nl

Bericht door Bart » 28-02-2019 16:04

Het komt toch een beetje vreemd over. Wil je nu discussie of niet. Als je een groep mensen bij voorbaat buitensluit dan dreig je in een bubbel terecht te komen die de aansluiting met andere delen van de maatschappij verliest.

En daarbij, waar ligt de grens? Bij het ontkennen van alle klimaatverandering? Bij het ontkennen dat klimaatverandering door CO2 komt? Bij het ontkennen dat klimaatverandering door een groot deel door CO2 komt?

Het is natuurlijk wel goed als er reacties verwijderd worden waar ongefundeerde onzin in staat.

Vincent
Berichten: 1894
Lid geworden op: 01-01-2011

Re: Nu.nl

Bericht door Vincent » 28-02-2019 16:56

https://www.msn.com/nl-nl/entertainment ... ar-BBUc01j

Ik vind het een nogal contraproductieve actie, die het FvD (en misschien ook de PVV) gegarandeerd een extra zetel (of zelfs meer!) gaat opleveren. Zo bevestig je namelijk alleen maar hun standpunten. Ja, het is vervelend om altijd maar netjes te blijven, maar wat dit betreft hebben we eenvoudigweg geen keuze! Anders zul je dadelijk zien dat het KNMI gedwongen wordt te stoppen met klimaatonderzoek, als er weer een rechts kabinet a la Rutte I aan de macht is. In Oostenrijk is iets dergelijks nu al gebeurd.

John
Berichten: 4639
Lid geworden op: 01-11-1980

Re: Nu.nl

Bericht door John » 28-02-2019 17:57

Hoe zinvol het is, weet ik niet.

Het valt me op dat klimaatverandering te pas en te onpas ook politiek gebruikt wordt.

Die hele hype om te nemen maatregelen op te hangen aan het beschermen van het klimaat, of aan het tegengaan van verdere opwarming van het klimaat is megalomaan.

Dat zou ik zo graag losgekoppeld willen zien. De te nemen maatregelen zijn voor verbetering van lucht- , water-, en bodemkwaliteit.

Het idee dat we met maatregelen het klimaat kunnen veranderen in die zin dat de opwarming minder wordt, is dom en leidt makkelijk tot afname brede steun als men ontdekt dat het gewoon nog warmer wordt.
Elke concrete Nederlandse ‘klimaatactie’ is niet te vertalen in een concrete verbetering van het Nederlandse of West-Europese klimaat.

Dick
Berichten: 2897
Lid geworden op: 01-06-1994

Re: Nu.nl

Bericht door Dick » 28-02-2019 20:36

Ik ben het wel met John eens. We moeten alle maatregelen die genomen moeten worden in het kader van duurzaamheid in een veel breder verband zien en trekken. We moeten van het Gronings gas af, zsm, punt uit. Dit in verband met de leefbaarheid en veiligheid van Groningen en de Groningers. Overstappen op Russisch gas lijkt mij, om meerdere redenen, niet wenselijk. Fossiele brandstoffen zijn schadelijk voor het milieu, daar zal weinig discussie over zijn. Bovendien is een voortgaande afhankelijkheid van olieleveranties door regimes met twijfelachtige reputaties, in het Midden-Oosten en elders, op termijn onhoudbaar.
Vervolgens is wel de vraag in hoeverre we onze maatschappij kunnen ‘electrificeren’ en in hoeverre dat nodig is. Elektrisch rijden is alleen maar echt schoon, als de stroom schoon wordt opgewekt. Ja, dat is een kanjer van een open deur. Aan de andere kant levert elektrisch rijden ter plekke wel direct een schonere lucht op: minder uitstoot van roet en fijnstof. Tel maar uit je (milieu)winst. Overigens vermoed ik dat op dit moment ons netwerk onvoldoende capaciteit bezit voor alle benodigde oplaadpalen.
Voor veel mensen is deze te behalen ‘milieuwinst’, samen met geopolitieke verhoudingen, veel tastbaarder dan klimatologische doelstellingen. Zelfs als je geen ‘klimaatontkenner’ ben is het heel lastig om een beeld te vormen van klimaatverandering, c.q. opwarming, c.q. AGW.
Overigens lijkt mij censuur op berichten van klimaatontkenners/sceptici geen goede zaak. Dat is een principekwestie: persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Het roept ook alleen maar meer weerstand op, vanwege de vermeende underdogpositie.
Het is wel erg jammer dat wetenschappelijke argumenten steeds meer overschaduwd lijken te worden door emoties, populisme, verdachtmakingen en complottheoriën.

Gerard
Berichten: 11555
Lid geworden op: 01-01-2005

Re: Nu.nl

Bericht door Gerard » 28-02-2019 21:04

John schreef:
28-02-2019 17:57


Het idee dat we met maatregelen het klimaat kunnen veranderen in die zin dat de opwarming minder wordt, is dom en leidt makkelijk tot afname brede steun als men ontdekt dat het gewoon nog warmer wordt.
Elke concrete Nederlandse ‘klimaatactie’ is niet te vertalen in een concrete verbetering van het Nederlandse of West-Europese klimaat.
Dat vind ik wel erg kort door de bocht, eens met dat het geen direct resultaat oplevert, maar als onderwaterlandje moet je voorop lopen v.w.b. de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en dan kan je pas wat van andere landen wat verwachten. Overigens lopen we in Europa nu achteraan i.p.v. vooraan, maar stel dat het anders wordt en we echt helemaal voorop lopen, dan kan je binnen Europa verlangen van andere landen dat ze dezelfde weg inslaan en vervolgens kan Europa op wereldschaal zich laten gelden.
Tegenhouden van opwarming van klimaat zal ergens moeten beginnen, een aantal jaar geleden zag ik alleen bij mij op het dak zonnecellen liggen, inmiddels liggen ze op 50% van de huizen om mij heen. Helaas neemt de houtstook ook toe, afhankelijk van vervanging bomen wel goed voor klimaat maar een ramp voor de lokale luchtkwaliteit (en uiteindelijk ook nationale luchtkwaliteit als die trend doorzet, tenzij er weer alleen gecertificeerde kachels verkocht worden en van gemeentewege controle gedaan wordt op opslag hout, juiste brandstof et cetera).

Echt doorzetten doet een duurzame energievoorziening pas als het economisch voordeliger wordt. Dat wordt het volgens mij want als we aan Russisch gas moeten dan weten we wel wat er gebeurt als we daar afhankelijk van zijn, dan gaat die prijs ook omhoog.

Maar hoeveel fossiele energie gaat er in "defensie" zitten van grootmachten - ze varen en vliegen niet op zonnecellen (waterstof?) - en wat doen de zich nu ontwikkelende landen, waar China snel overal kolencentrales verkoopt en daarna zijn kolen wil afzetten ...... CO2 weer afvangen?

Gerben
Berichten: 7713
Lid geworden op: 09-09-2013

Re: Nu.nl

Bericht door Gerben » 28-02-2019 21:47

Waarom CO2 afvangen? Waterdamp afvangen is toch meer voor de hand liggend. Het is nu eenmaal het sterkste broeikasgas. Daarom is waterstof ook niet voor de hand liggend als vervanging voor fossiele brandstoffen. Bij gebruik van waterstof zijn warmte en water de producten die overblijven. Meer uitstoot van water en warmte zal tot een nog snellere stijging van de temperatuur leiden.

Gerard
Berichten: 11555
Lid geworden op: 01-01-2005

Re: Nu.nl

Bericht door Gerard » 01-03-2019 01:39

Dit kan geen serieuze reactie zijn, dacht ik in eerste instantie, maar het is natuurlijk wel zo dat bij verbranding van vooral methaan - en in de toekomst wellicht waterdamp - veel water vrijkomt en koeltorens jagen ook flink wat water de atmosfeer in. Alleen als je het gaat vergelijken met wat de oceanen en wat bossen/wouden aan waterdamp de lucht inbrengen is de bijdrage nihil.
Afvangen CO2 is één optie, uitstoot vermijden is de eerste optie. Vermijden en voorkomen van methaanlekkage is ook belangrijk. Vermijden van koolstofemissies draagt ook bij aan de bestrijding van de opwarming. Als ik zie dat in Siberië hele gebieden te maken hebben met zwarte sneeuw, dan is daar een mooi startpunt.

Henk
Berichten: 311
Lid geworden op: 11-02-2013

Re: Nu.nl

Bericht door Henk » 01-03-2019 10:23

Het gaat hier om het wel of niet in gesprek blijven met anders denkenden. Als je de discussie sluit, dan verlies je zeker. Veel mensen denken anders en door die mensen te weren bereik je het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken, namelijk: bewustwording. Je preekt dan feitelijk alleen voor eigen parochie. Een onwenselijke houding van Nu.nl. Blijf respect tonen voor andere meningen en blijf in gesprek er mee, ook al verwerp je die mening.(Voltaire).

Plaats reactie