Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’

Hier kunnen de geachte forumbezoekers weer- en klimaatnieuws melden.
Plaats reactie
Sebastiaan
Berichten: 12198
Lid geworden op: 31-12-1977

Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’

Bericht door Sebastiaan » 17-06-2021 19:26

Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’
Vandaag om 15:52 door kma


Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’
De organisatie Klimaatzaak protesteerde eerder in Gent. Foto: fvv
Een Brusselse rechtbank heeft de Belgische overheden collectief veroordeeld voor hun klimaatbeleid. Volgens de rechters is het klimaatbeleid zo ondermaats dat het de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt. ‘Dat is goed nieuws. Maar we zijn er nog niet’, zegt de vzw Klimaatzaak.


De vzw Klimaatzaak toont zich slechts gedeeltelijk tevreden met het vonnis dat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg donderdag heeft uitgesproken. Daarbij stelt de rechtbank wel vast dat de Belgische overheden nalatig zijn geweest in hun klimaatbeleid, en dat het Belgisch milieubeleid de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt. Maar concrete reductiedoelstellingen legt de rechtbank niet op en dat zit de vzw niet lekker.

‘Dit is historisch’, zegt voorzitter Serge de Gheldere aan De Standaard. Maar vzw Klimaatzaak gaat wel in beroep omdat de rechter geen concrete reductiedoelstellingen heeft opgesteld.

Het vonnis van 83 bladzijden is volgens De Gheldere historisch omdat de 58.000 mede-eisers ontvankelijk werden verklaard. De rechter erkent daarmee dat de belangen van de mede-eisers zowel nu als in de toekomst geschonden worden en dat burgers rechtstreeks een reëel risico lopen. ‘Met deze ontvankelijkheid voor burgers schrijven wij geschiedenis op wereldvlak’, zegt De Gheldere.

‘Het is de grootste rechtszaak ooit die in ons land heeft plaatsgevonden. Laat deze uitspraak daarom een wake-upcall zijn voor onze overheden.’ Volgens De Gheldere moet er onmiddellijk en prioritair werk gemaakt worden van een doortastend beleid richting een koolstofarme toekomst.Schending van mensenrechten

Het vonnis stelt dat de drie gewesten gezamenlijk en individueel verantwoordelijk zijn, en dit ondanks de complexe Belgische staatsstructuur. Het gaat dan om de verplichting van het Burgerlijke Wetboek om op een maatschappelijk zorgvuldige manier te handelen en voorzienbare ernstige klimaatschade te voorkomen.

Tot slot stelt het vonnis ook vast dat onze overheden met het huidige klimaatbeleid de artikels 2 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schenden. Die artikels gaan over het ‘recht op leven’ en het ‘recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven’.

Daarmee zegt de rechter: het is een mensenrecht om gevrijwaard te blijven van gevaarlijke klimaatopwarming en staten hebben de verplichting om dat mensenrecht te beschermen. Het gaat hier om het meest fundamentele mensenrecht, namelijk het recht op leven.

Reductiedoelstellingen

Klimaatzaak hoopte om het succes van de Nederlandse Klimaatzaak te herhalen. Daar won milieuorganisatie Urgenda samen met 886 mede-eisers de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De rechter droeg de staat op om zijn burgers tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen en de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

In ons land vroeg de vzw dat ons land in 2025 minstens 42 procent minder broeikasgassen zou uitstoten, en in 2030 minstens 55 procent. De Belgische rechters zijn niet zo ver gegaan als het Nederlandse proces. ‘De rechtbank is van oordeel dat de mate waarin de uitstoot van broeikasgassen verminderd moeten worden, het resultaat moeten zijn van politieke onderhandelingen’, zegt persrechter Sophie Van Bree. ‘De scheiding der machten laat de rechtbank niet toe zelf de reductiedoelstellingen vast te leggen.’

Voor vzw Klimaatzaak is het wel nog niet afgelopen, zegt de Gheldere. ‘Omdat er geen concrete doelstellingen werden gekoppeld, zullen we in beroep gaan. De zaak zal ook verder gevoerd worden in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.’

Klimaatneutraal 2050

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) respecteert de uitspraak. Ze wijst er in een persmededeling op dat het gaat om een veroordeling in rechte, zonder financiële of juridische gevolgen. Het neemt niet weg dat de federale regering de ambitie heeft om ‘meer te doen’, klinkt het.

De regering zal volgens de minister ‘alle federale hefbomen’ aanwenden om de Europese uitstootdoelstellingen tegen 2030 te halen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Ze wil er ook op toezien dat de transitie sociaal rechtvaardig is. ‘Laten we ons klimaatbeleid niet in handen van de rechtbanken leggen, laten we onze verantwoordelijkheid nemen’, besluit Khattabi.

Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210617_94841262

----------------------------

Even op twitter gekeken, je ziet daar dezelfde treurige reacties als in NL. De meerderheid begrijpt het echter wel en ziet in dat het nodig is.

Gerard
Berichten: 13570
Lid geworden op: 31-12-2004

Re: Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’

Bericht door Gerard » 29-06-2021 10:51

Niet alleen overheden zijn aansprakelijk voor milieuschade. Ook consumenten en bedrijven/supermarkten.

Zo is het in NL - en waarschijnlijk ook in andere landen - nog steeds de gewoonte om tijdens de zomerperiode halleluja te roepen over de BBQ: extra veel vlees eten.

Daar is heel veel milieuproblematiek mee gemoeid: sojateelt in landen waar wouden worden gekapt voor veevoer voor de intensieve veehouderij in o.a. NL en Po-vlakte Italië. In eigen land methaanuitstoot van veestapel en CO2-uitstoot voor alle bijkomende en benodigde transporten.
Kleinschaliger: heel veel lokale fijnstofproductie bij het roken en verbranden (meestal) van de vleeslappen. Direct daarmee verbonden en weer wat grootschaliger: houtskoolproductie, wat zowel extra broeikasgas als fijnstof veroorzaakt.

Wat zou er gebeuren in den lande als de overheid ingrijpt en gebruik verkoop en aanprijzen van de BBQ zou verbieden? Waar ligt het probleem, bij de consument, of toch bij de winkelketens, of uiteindelijk weer bij de overheid? Het lijkt me een collectief falen c.q. collectieve verantwoordelijkheid, maar als iedereen wegkijkt en de ander verantwoordelijk stelt.... dan komen we nooit verder.

John
Berichten: 7842
Lid geworden op: 31-10-1980

Re: Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’

Bericht door John » 29-08-2021 21:47

Liberale overheid helpt niet.
Morele praatjes ook niet.

Klimaatdoelen zijn niet handig. Milieudoelen werken beter.

Gerard
Berichten: 13570
Lid geworden op: 31-12-2004

Re: Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’

Bericht door Gerard » 31-08-2021 00:47

Wat bedoel je met morele praatjes?
Welke klimaatdoelen of -maatregelen zijn niet handig en welke milieudoelen of -maatregelen heb je op het oog?

John
Berichten: 7842
Lid geworden op: 31-10-1980

Re: Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’

Bericht door John » 31-08-2021 12:38

Gerard schreef:
31-08-2021 00:47
Wat bedoel je met morele praatjes?
Welke klimaatdoelen of -maatregelen zijn niet handig en welke milieudoelen of -maatregelen heb je op het oog?
Morele praatjes in de zin van preken wat een ander moet doen of laten voor een beter klimaat, voor een beter milieu. Geen vakantievluchten, geen BBQ, niet alle dagen vlees eten, geen houtkachels stoken, geen paasvuren, etc... .

Geen maatregelen koppelen aan maximaal +2 graden stijging van de gemiddelde temperatuur. Geen maatregelen koppelen aan het tegengaan van smeltend pool- of gletsjerijs. Geen maatregelen koppelen aan minder overstromingen. De motivatie blijft moeilijk op peil als het ijs de komende 20 jaar verder afneemt, als er de 20 jaar nieuwe overstromingen tot ons komen. Als we het aantal tropische dagen zien groeien, als we de 41 graden passeren, etc... .

Wel maatregelen waarmee stikstofdepositie afneemt, waarbij fijnstofconcentraties afnemen, wel maatregelen ten behoeve van biodiversiteit. Wel maatregelen ten behoeve van meer schaduwruimten.
En maatregelen ter afnamen van CO2 is ook nog goed, mits niet direct gekoppeld aan het tegengaan van het opwarmend klimaat. Dat gaat tot teleurstelling leiden. In de komende 30 jaar is de verwachting de de ingezette trend van opwarming doorloopt. Dus de mens, met veelal een denkpatroon gericht op de korte termijn, zal dan al snel op de gedachte kunnen komen: ik stop ermee, het helpt toch niet.

Maatregelen die de motivatie op peil houden doordat er op kortere termijn dan een heel mensenleven al resultaten geboekt kunnen worden, die zichtbaar, voelbaar en tastbaar zijn. Waarover positieve nieuwsberichten verschijnen.

Ik stel het erg simpel, dat weet ik. Het gaat natuurlijk om de rode draad: motiveren en hoe motivatie op peil houden. Liefst intrinsieke motivatie, die duurt het langst. ;)\
Maatregelen om de opwarming van het klimaat te minderen zijn lastig volhouden als de resultaten pas na de dood merkbaar zijn. :roll:

Gerard
Berichten: 13570
Lid geworden op: 31-12-2004

Re: Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’

Bericht door Gerard » 01-09-2021 01:19

Dus als je er zelf niets van merkt omdat je te snel de aarde gaat verlaten hebben maatregelen om de temperatuur in de toekomst beheersbaar te houden geen zin.
Als mijn kleinkinderen de middelbare leeftijd bereikt hebben wens ik ze een wereld toe waar geen extreme weersverschijnselen zich zullen voordoen en waar de zuidpool niet zodanig veel ijs verloren heeft waardoor de dijken hier niet hoog genoeg zijn. Ik denk dat de meeste mensen slim genoeg zijn om het verband te zien tussen stijging broeikasgassen en klimaatverandering en toename weersextremen. Er is dan ook al volop stijging van steun in de maatschappij en in de politiek om broeikasgasemissies te verminderen. Het helpt als je het profijtelijk maakt voor de mensen (isolatiesubsidie, teruglevering elektriciteit belonen).

Ofwel: nu zijn juist klimaatmaatregelen nodig met het oog op de toekomst. Doorzetten dus de energietransitie, het minder vlees eten om de methaan- en CO2-missies te verminderen (ja steeds meer mensen nemen vleesvervangers, ikzelf ook) en om zodoende de oerwouden in Brazilië / Zuid-Amerika te behouden en te behoeden voor omvorming naar sojavelden.
Ombuigen moet het proces zijn, niet kapot maken (oliemaatschappijen met gerechtelijke bevelen) maar geleidelijke transitie van fossiele energie naar groene energie. SHELL gaat 50.000 laadpalen in de UK plaatsen en heeft daar ook een (off-shore) buitengaats windpark gekocht.

Verminderen van stikstofdepositie en minder intensieve veeteelt gaat samen, maar ik zie daar minder begrip voor in de maatschappij.
Verminderen van fijnstof zal doorzetten als de auto's massaal elektrisch worden (en ook dan vermindert stikstof al), maar ook als houtkachels vervangen worden door exemplaren die wél voldoen aan bepaalde nieuwe Europese normen (heeft wel 17 jaar geduurd voordat in Nederland alleen nog maar die kachels verkocht eh... geproduceerd mogen worden, de oude voorraad en de rommel in de bouwmarkten wordt nog wel verkocht). Vuurkorven en terraskachels hadden allang verboden moeten worden, want deze veroorzaken zeer hoge lokale fijnstofconcentraties.

Toch is en blijft (ook t.o.v. de nieuwe generatie houtkachels) gasgestookte CV verreweg de schoonste verwarming en het bouwen van vakantieparken met woningen waarin alleen maar houtkachels staan en waarin geen gasaansluiting is vragen om (grote) toename van fijnstof in gemeenten (zoals in gemeente Bergen gebeurt).
Het is nog maar de vraag of het verlies aan bos niet opweegt tegen het verstoken van het fossiele gas.
Beter is: warmtepompen i.c.m. warmte-opslag, isolatie, elektrisch verwarmen (windmolens, kernenergie, liefst fusie).

Het van het gas afhalen van gewone woningen zal kunnen leiden tot massaal aanschaffen van houtkachels die ondanks de nieuwe normen (kan niet vaak genoeg herhaald worden) nog duizenden malen meer fijnstof in de lucht brengen dan gasgestookte CV's. Dat is dus een dilemma. En als voor voldoende houtleverantie Oost-Europa leeggekapt wordt is dat ook niet bepaald goed voor het klimaat, bosbouw zal het niet kunnen bijbenen en het verwerkingsproces en het vervoer gaat nog steeds met fossiele energie.

Tegen traditionele paasvuren heb ik niets - verbranden van kurkdroge kerstbomen die van de kerst zijn overgebleven zoals in de jaren 70 nog gebeurde zoals ik zelf heb ogen aanschouwen. Tegenwoordig worden echter bossen leeggehaald en snoeiafval uit tuinen opgehaald om maar zo groot mogelijke stapels te kunnen maken (wedijveren dorpen) en de brandstapels puilen dan ook uit van vers groen en als zo'n stapel in de fik gestoken worden kan je bij pech (bepaalde weersomstandigheden) drie tot 4 dagen smog in heel Nederland meemaken en daarin zitten uiterst schadelijke bestanddelen zoals dioxines BAP's en een scala aan koolwaterstoffen.

Fijnstof is een sluipmoordenaar, des te minder des te beter.

Plaats reactie